Wat is de AVG?

De Algemene Verordering Persoonsgegevens is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Vanaf 25 mei 2018 zijn deze nieuwe privacyregels van toepassing. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de Wbp. In Europa staat de wet bekend onder de naam General Data Protection Regulation, de GDPR. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. Hoe we met ingang van de nieuwe wetgeving omgaan met uw persoonsgegevens leest u in ons privacy beleid.

Wat houdt de AVG in?

De GDPR houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoonsgegevens bedrijven opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan.

Wat verandert er ter vergelijking met de Wbp?

Veel regels zijn hetzelfde of iets aangescherpt. Een aantal belangrijke veranderingen zijn:
• Europese burgers krijgen meer privacy rechten. Een voorbeeld hiervan is het ‘recht op vergetelheid’, ‘recht op dataportabiliteit’ en het recht op inzage van hun gegevens;
• Organisaties mogen alleen persoonsgegevens vragen van hun klanten als zij daar een grondslag voor hebben; het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden opgeslagen;
• Organisaties moeten producten en/of diensten ontwikkelen of leveren met een ‘Privacy by Design’ of ‘Privacy by Default’ principe. Dit houdt in dat deze producten en/of diensten maximale privacy garanderen voor hun gebruikers.

Heeft De Groot - grootsgedrukt.nl ook te maken met de AVG?

Jazeker, bij De Groot - grootsgedrukt.nl werken we met persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over iemand gaan of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als een naam, adres of een telefoonnummer, maar ook e-mailadressen en betaalgegevens. Daarom is de AVG ook op De Groot - grootsgedrukt.nl van toepassing. We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het aanpassen van verschillende documentatie en we hebben opnieuw kritisch gekeken naar onze systemen en processen zodat we klaar zijn voor de AVG en het waarborgen van uw privacy. Zo kijken we kritisch naar welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we omgaan met privacygevoelige informatie, welke grondslag er is voor het verzamelen van deze gegevens en passen we aan de hand van deze analyses onze werkprocessen aan. We doen er veel aan om uw privacy te kunnen waarborgen.

 

De Watersnoodramp haarscherp op papier
Peter Egge, oprichter van uitgeverij Watermerk werkt met het motto ‘Als je het doet, doe je het goed.’ In ruim 20 jaar gaf hij tientallen boeken uit. Bijna allemaal gedrukt bij
lees verder
Bouw van de Rapida106 X 8+L | Timelapse
Onze nieuwe Koenig & Bauer Rapida 106X-8+L SW4 SPC ALV2 telt acht druktorens, een keertrommel, een laktoren én is ruim twintig meter lang.
Bekijk video
Vacature HRM medewerker
Geeft het jou energie om breed inzetbaar te zijn binnen het HRM vakgebied, kun je snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden en ben je servicegericht? Dan past onze rol als
Bekijk video