ISO-14001.

De ISO-14001 milieucertificering is het logische gevolg van ons strenge milieu- en afvalbeleid, waarbij wij een hoog, constant en voorspelbaar niveau behalen. Als wij een investering doen, speelt naast het kwaliteitsaspect, ook het milieu een belangrijke een rol. De ISO-certificering is tegenwoordig belangrijk bij aanbestedingen op Europees niveau, ook dan willen we aantoonbaar kunnen laten zien dat wij ons milieubeleid nauwkeurig nastreven. Drie keer per jaar worden steekproeven gedaan om de score op het gebied van kwaliteit en milieu te handhaven of te verbeteren. De polderomgeving waarin we gevestigd zijn, versterkt het gevoel dat we trots en zuinig moeten zijn op onze natuurlijke leefwereld.

ISO-12647.
De Groot produceert full colour offset drukwerk volgens de processtandaard ISO-12647 om een voorspelbaar kwaliteitsniveau te garanderen.
Lees meer
ISO-9001.
ISO-9001: ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in en vereist continue verbetering en bewaking van de beschreven processen.
Lees meer
MVO Prestatieladder.
Maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkelingen zijn onderdelen van onze certificering voor de MVO prestatieladder, niveau 3.
Lees meer